Աութսորսինգ

Աութսորսինգ

Ինչ է իրենից ներկայացնում տրանսպորտային աութսորսինգը և նրա նպատակահարմարությունը

Outsourcing Pros and Cons - White Label Websites

Տրանսպորտային աութսորսինգը (այսուհետ՝ ՏԱ)  ծառայությունների համալիր է, որը ենթադրում է շարժակազմի կառավարման փոխանցումը մասնագիտացված ընկերությանը։ Այն շահավետ ու հարմարավետ է բոլոր այն կազմակերպությունների համար, որոնք հիմնական գործառույթներն իրականացնելիս շահագործում են ավտոտրանսպորտային միջոցներ։

Մասնագիտացված անձնակազմի և ժամանակային ռեսուրսների սահմանափակությամբ պայմանավորված միշտ չէ, որ կազմակերպություններին   հաջողվում է գրագետ և արդյունավետ իրականացնել շարժակազմի կառավարումը։ Ուստի նպատակահարմար է շարժակազմի կառավարումը վստահել ոլորտի մասնագետներին։

 Ինչ առավելություններ ձեռք կբերի ընկերությունը տրանսպորտային աութսորսինգ (ՏԱ) իրականացնելիս

ՏԱ-ի շնորհիվ մեծ և միջին շարժակազմ ունեցող կազմակերպությունները կարող են խուսափել վառելիքի անհարկի ծախսերից, օպտիմալացնել սպասարկման և պահպանման ծախսերը և իրականացնել համալիր վերահսկողություն։

ԱՐ-ՏՐԱՆՍ ԱՎՏՈ կողմից առաջարկվող ՏԱ ծառայություներն իրենից ներկայացնում են միջոցառումների համակարգ` հատուկ մշակված կոնկրետ այն ընկերության համար, որի գործունեության հիմնական ուղղությունը տրանսպորտային գործունեությունը չէ, սակայն հիմնական գործունեության համար անհրաժեշտ է շարժակազմի առկայություն:

What's behind the push for autonomous cars? - The Car Guy | by Bob Aldons
     
 

ԱՐ-ՏՐԱՆՍ ԱՎՏՈ ընկերության կողմից առաջարկվող ՏԱ-ի առավելություններն են՝

o Շարժակազմի պահպանման և սպասարկման ծախսերի գրագետ կազմակերպում (այն թույլ կտա երկարաձգել շարժակազմի աշխատանքային ռեսուրսը)

o Վառելիքի, քսայուղերի, շարժակազմի պահպանման և սպասարկման ծախսերի օպտիմալացում

o Վարչական և հաշվապահական հաշվառման գործառույթների բեռնաթափում, փաստաթղթաշրջանառության պարզեցում և նույնականացում

o Բյուջեի /ընթացիկ և երկարաժամակետ ֆինանսական ծախսերի/ ճշգրիտ պլանավորում և մոնիտորինգ:

ԱՐ-ՏՐԱՆՍ ԱՎՏՈ ընկերությունն առաջարկում է տրանսպորտի մասնակի և ամբողջական աութսորսինգի ծառայություններ։

 
     


ԻՆՉ Է ԱՆՎԱՆՈՒՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ

տեստ

դիյսֆ ֆեռգ ռեգ եռգ եռ գռ տ տռգ տռգ ռեգ եռգ ռե գե ռգ ռեգ ռե գեռ գե ռգեռ

Վստահ չեք, թե որ լուծումը համապատասխանում է ձեզ բիզնեսի կարիքներին?